Bergen kommune gir nå vrakpant ved utskiftning av gamle vedovner

Bergen kommune gir nå vrakpant ved utskiftning av gamle vedovner

Informasjon finner du her.

Ordningen gjelder hele Bergen. Du kan søke om vrakpant på 5000 kroner for ditt gamle ikke rentbrennende ildsted hvis du bytter til et rentbrennende alternativ.

Tilbudet gjelder kun ildsteder som er skiftet ut etter 16.02.2015. Du må benytte kvalifisert montør for å sikre at ildstedet blir montert trygt og forskriftsmessig.
Ildstedet må være skiftet og all dokumentasjon innsendt innen 30.06.2015.

Tilbudet bortfaller dersom utskiftningen ikke er gjennomført innen 30.06.2015, da overføres tilbudet til andre etter en prioritert venteliste og med frist for å skifte ut og sende dokumentasjon innen 01.11.2015.

Brannvesenet vil kreve dokumentasjon på at ditt gamle ildsted er innlevert.

Lykke til med utskiftningen, og husk at din ildstedetforhandler kan bistå deg under hele utskiftningsprosessen.

Last ned søknadskkjema


Kilde : Bergen kommune