Forslag om forbud mot gamle ovner

Forslag om forbud mot gamle ovner

I en artikkel i Aust Agder Blad foreslår fyringsbransjen et forbud mot gamle ovner. Det betyr at de over 45 000 gamle ovnene som finnes i Agder, må byttes ut.

 

Ifølge tall fra SSB fyrer tre av fire husholdninger på Sørlandet med ved for å varme opp hus og hytte. Over halvparten av alle disse har en ovn som ikke er rentbrennende.

Norsk Varme og Norsk Bioenergiforening ønsker forbud mot å bruke gamle ovner, og at eierne får ti år på å bytte ovnene ut med rentbrennende ovner.

- Gamle ovner utnytter bare 40 prosent av energien i vedkubbene, mens moderne ovner bruker rundt 80 prosent. Med andre ord vil vedforbruke halveres ved fyring i nye ovner, sier Geir Ingebrigtsen hos butikken Ildstedet Arendal.

På landsbasis er over én million gamle ovner i flittig bruk til tross for at det har vært ulovlig å selge slike ovner siden 1998.

 

Les hele artikkelen her