Ildstedet gjør et miljøløft

Ildstedet gjør et miljøløft

Naturvernforbundet og Ildstedet går sammen for å redusere klimautslipp og forurensing.

Naturvernforbundet og Ildstedet går sammen for å redusere klimautslipp og forurensing. Husstander med olje- eller parafinkamin kan bytte til vedovn og dermed bidra med klimavennlig i stedet for klimafiendtlig oppvarming.


En parafinovn forurenser nesten like mye som to biler gjør i løpet av ett år. Disse utslippene går ut over luftkvaliteten i tettbygde strøk. Mange av husholdningene har også nedgravde, gamle oljetanker som representerer en stor lekkasjefare.

Innen 2020 må norske husstander bytte fra fyring med fossil olje og parafin til oppvarming med fornybar energi. Ved er en miljøvennlig energikilde som anbefales, og nå innleder Naturvernforbundet samarbeid med faghandelen Ildstedet.

Fornybare varmekilder
Olje- og parafinfyring bidrar til global oppvarming, mens vedfyring i rentbrennende ovn er klimanøytral. Som eneste norske faghandel har Ildstedet nå inngått samarbeid med Naturvernforbundet og deres initiativ Oljefri.

Oljefri.no er en informasjonsplattform for husstandene som innen 2020 må bytte fra oljefyring til miljøvennlige alternativer.

- Det er viktig for oss at vi har et godt tilbud av rentbrennende vedovner i Oljefri, derfor har vi inngått dette samarbeidet. Vi skal gjøre det enklere å erstatte oljefyr med fornybare varmekilder, og ved er en av kildene vi anbefaler, sier Johanne Sæther Houge, programkoordinator for Oljefri i Naturvernforbundet.

At Ildstedet er Naturvernforbundets nasjonale samarbeidspartner innebærer at forbrukerne kan være trygge på at de kommer til en ledende forhandler av rentbrennende peisovner, og med dyktige og erfarne fagfolk som har kompetanse på montering av disse.

- For oss er det viktig å knytte til oss en landsdekkende faghandler av rentbrennende ildsteder, slik at alle forbrukerne får tilgang til riktig og nyttig informasjon ikke bare på våre nettsider, men også hos forhandlerne, sier Sæther Houge i Naturvernforbundet.

Renere luft
60 000 norske eneboliger varmes i dag opp med større vannbårne oljeanlegg, og ytterligere 90 000 har parafin- eller oljekamin. Når fossil fyringsolje blir forbudt i 2020, må 150 000 norske husstander ha skiftet til oppvarming med fornybar energi.

Ifølge Christian Johnsen hos Ildstedet er det lurt å bruke våren og sommeren til å planlegge for vinteren. Erfaringen tilsier at kuldeperioden kommer brått på for mange, som kan føre til stor pågang og lang ventetid hos de som selger og monterer ildsteder.

For mer informasjon se www.oljefri.no