Tilskuddsordning i Oslo

Tilskuddsordning i Oslo

Oslo Kommune gir 6000 kr ved bytte av gamle vedovner, innenfor ring 3.

En ny rentbrennende ovn gir mindre helseskadelig svevestøv, både i og utenfor boligen din.
Oslo kommune har siden 1998 støttet folk som vil skifte ut sine gamle vedovner til nye rentbrennende.

Adresser innenfor ring 3 kan få innvilget støtte på inntil 6000 kroner, begrenset til 50 prosent av kostnaden per vedovn. Kampanjen gjelder ut 2016, eller til 5000 tilsagn er gitt. Man har valgt å øke støttesatsen i områder hvor den lokale luftforurensningen er størst. 

Tilskuddssatsen er på 50 prosent av kostnaden og maksimalt 1500 kr per vedovn for adresser utenfor ring 3. Ordningen gjelder ikke fritidsboliger.

Ikke-rentbrennende ildsteder, som åpne peiser, parafinovner og gamle vedovner (eldre enn 1998), forurenser bylufta. Derfor gir Klima- og energifondet støtte til utskifting til nye som er mindre forurensende.

Søk om støtte nå:
Søknadsskjema og mer informasjon er tilgjengelig på www.oslo.kommune.no/vedovn