Viktig sikkerhetsmelding

Produktinformasjon, Jøtul F 130-serie:
F 134, F 135, F 136 og F 137

Vi i Jøtul AS er svært opptatt av kvalitet og sikkerhet på våre produkter, og dette er vår høyeste prioritet. Det er i perioden fra 26. mai til 30. oktober produsert noen få enheter uten riktig påmontert varmeskjold. Noen av disse enhetene har dessverre kommet ut på markedet før de ble oppdaget. Alle sluttbrukere som har mottatt gjeldende produkt er kontaktet, og alle forhandlere og utsalgssteder har sjekket og verifisert alle produkter før levering. Dette gjelder et fåtall enheter fra følgende produksjonsserier: 30049128, 30049135, 30049160 og 30049161.

Jøtul F 130-ovner som installeres uten varmeskjold kan under spesielle forhold utgjøre en brannrisiko dersom de blir montert mot brennbar vegg. Ildsteder uten varmeskjold må ikke benyttes før dette er utbedret.

Jøtul AS og våre forhandlere hjelper deg med å utbedre, eller kontrollere om ditt produkt er korrekt. Dersom det skulle være noen spørsmål om et produkt har blitt kontrollert, eller det er spørsmål omkring varmeskjold er påmontert, kan du henvende deg til Jøtuls kundeservice på telefon 69 35 90 20 eller teknisk@jotul.no

Jøtul AS har informert Feiervesenet som også vil foreta tilsyn på de aktuelle produktene dette gjelder.

Dersom man ønsker å sjekke dette raskt selv kan følgende kontroll gjennomføres:

1. Løft av topp-platen og se om varmeskjoldet bak er montert på ovnen, se fig. 1

F-130_1

 

2.Lys ned i luftespalten bak på topp-platen og se om varmeskjoldet bak er montert på ovnen, se fig. 2

F-130_2

 

Tusen takk for at du er tålmodig og samarbeider om denne hendelsen. Vi beklager eventuelle ulemper dette kan ha medført.

Jøtul AS tar denne saken svært alvorlig, og har innført skjerpede kvalitetsrutiner for å hindre at noe liknende kan skje igjen.