Finn butikk
Inspirasjon

Teknisk informasjon om peisovner og vedfyring

Når man skal kjøpe en peis, vedvovn eller peisinnsats, benyttes en del begreper for å skille de ulike ildstedene. Her er forklaringer på den mest brukte tekniske informasjon om peiser og ovner.

Effekt

Effektområdet viser minimum og maksimum antall kW vedovnen avgir ved normal bruk.

Emalje

Emalje er knust glass tilsatt tilsatt metalloksider for å gi farge. Emaljering av ovner gjøres ved at porselensemalje sprayes på støpejernsedler og varmes til 750-800 C grader. Emaljen smelter inn i overflaten som blir svært robust og vedlikeholdsfri.  Poselensemalje er både vakker og lett å holde ren. Klassiske ovner som Jøtul F3 har hatt et rikt utvalg i emaljerte varianter. Nyere vedovner som Jøtul F 163 har fått en mer moderne hvit emaljefarge.
Jøtul F 3 BBE i blåsort emalje i hyggelig interiør
Blåsort emalje som på Jøtul F 3 gir en robust og vedlikeholdsfri overflate. Emalje er godt egnet i rom med høy luftfuktighet og nær saltvann.

Energimerke

Alle peiser og ovner skal være merket med energieffektivitetsklasse i henhold til miljødirektivet og Ecodesign. Dette hjelper deg å finne de mest energieffektive ovnene med lavest driftskostnad og minst innvirkning på miljøet. Peisovnen Scan 65  har  82% virkningsgrad som er svært høyt. Dette gir energimerke A+.

Friskluftstilkobling

Frisluftstilkobling, uteluft og tilluft er alle betegnelser på det samme.
Vedovner med lukket forbrenning henter luft via en egen luftekanal utenfra gjennom veggen eller gjennom gulvet fra kjelleren.
Nye ventilerte piper løser dette direkte ved å hente luft utenfra gjennom en kanal i pipen. Luften føres  direkte til vedovnen.  Ildstedet og den ventilerte pipen må passe sammen, og noen ildsteder som Jøtul F 233 er spesiallaget for dette. 

Heat Storage System (HSS)

Varmelagringssystemet HSS er en kombinasjon av materialer og teknisk utforming som sikrer maksimal varmeeffekt. Varmeavgivelsen fortsetter i opptil  12 timer etter siste ilegg av ved. Systemet er kompakt og skjules i toppen av peisovnen. Det varmelagrende materialet fanger opp varmen som produseres i brennkammeret.

Klasse 1 ovn

At en vedovn er godkjent som «Klasse 1» betyr at den kan brenne effektivt ved betydelig lavere effekt enn vanlige ovner. Den er rentbrennende med et vedforbruk på  0,8 kg ved per time. Dette er lavere enn hva som er normalt på en rentbrennende ovn. Godkjente klasse 1 ovner er alle i Jøtul F 105 serien.

Jøtul F 105 i sort lakk med lange bein i moderne interiør
Jøtul F 105-serien er klasse 1 ovner som passer svært godt i rom eller hus med lavt varmebehov.

Luftspyling

Brennkammeret i disse vedovnene er utformet slik at luft “spyles” ovenfra og nedover innsiden av glasset. Dette forhindrer at sot og partikler fester seg på glasset, og forbedrer dermed innsynet til flammene.

Lukket forbrenning

Alle peisovner som kan monteres med tilførsel av luft utenfra uten å benytte luft fra rommet den står i har mulighet for lukket forbrenning.
Luften hentes gjennom yttervegg, gulv eller piper med integrert tilluft. Luften kan enten tilføres gjennom veggen bak vedovnen eller gjennom bunnen av vedovnen. Tilførsel av uteluft tilfredsstiller krav om “balansert” ventilasjon i nye boliger. Lukket forbrenning gir også økonomisk fyring fordi det
hindrer at man “stjeler” allerede oppvarmet inneluft til forbrenningsluft.
Symbolder for ren forbrenning, ,lukket forbrenning og klasse 1 ovn
Symboler for ren forbrenning, lukket forbrenning og klasse 1 ovn benyttes i kataloger og annet materiell.

Nominell effekt

Alle internasjonale tester av vedovner gjøres på nominell effekt. Det er som oftest på dette nivået ovnen brenner optimalt. Minimum og maksimum effekt er beregnede verdier. I manualer og andre tekniske dokumenter skal alltid nominell effekt oppgis.

Ren forbrenning

Ren forbrenning betyr at vedovnen har et dobbelt forbrenningsystem som omdanner opptil 90% av gassene og partiklene i røyken til varme.
Dette gir helt minimale røykutslipp, fordi vedovnen utnytter energien til å gi varme i stedet for røyk.
 
En rentbrennende vedovn trenger vesentlig mindre ved enn ”gamle” ikke-rentbrennende vedovner, for å produsere en viss varmemengde. Dersom du fyrer riktig, kan dette bety nesten en halvering av vedforbruket. Du får maksimal varme fra vedfyringen uten at det belaster miljøet, i tillegg til at du sparer penger på et lavere vedforbruk.
En rentbrennende vedovn gir helt minimale utslipp, fordi vedovnen utnytter energien til å gi varme i stedet for røyk. Det betyr også at du nærmest kan halvere vedforbruket hvis du erstatter en ikke-rent-brennende vedovn med en rentbrennende.

Varmereflekterende belegg på glass – «Coating»

Peisglasset har et overflatebelegg som reflekterer varme tilbake i brennkammeret. Dette gjør temperaturen høyere som igjen gir effektiv luftspyling eller ruteskylling og renere glass.  Dette benyttes ofte på produkter med store glassflater.

Vermikulitt

Vermikulitt er et isolerende materiale som blant annet benyttes som brennplater i vedovner. Platene har en farge som gir vedovnen et lyst og innbydende inntrykk også når bålet ikke er tent.

Virkningsgrad

Virkningsgraden forteller i hvilken grad ovnens forbrenning utnytter veden, og oppgis i %. En åpen peis vil normalt ha en virkningsgrad på ca 30%, mens en moderne vedovn har en virkningsgrad på 75-85%.  Ved lav virkningsgrad sendes uforbrente gasser og partikler opp i pipa. Dette gir høye partikkelutsslipp og fyring for kråka.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på våre nyheter, kampanjer og konkurranser. Du vil bli bedt om å bekrefte påmeldingen i en mail etter at du har registrert din e-post adresse.