Finn butikk

Personvernspolicy for avtale av bruk av bilder og video for Ildstedet

Personvernregler for bruk av bilder og videoer

Disse personvernreglene hjelper deg som avtaleinngåer overfor Ildstedet, til å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker personopplysninger og hvilke rettigheter du har i forhold til personopplysninger som avtaleinngåer med Ildstedet. Disse personvernreglene gjelder for personopplysninger vi samler inn ved inngåelse av avtale for bilde- og videobruk.

Gyldig fra 28.01.2021

Behandlingsansvarlig, Jøtul AS, er en norsk juridisk enhet med organisasjonsnummer 989 519 247, som i samarbeide med Ildstedet butikkene eier Ildstedet.no, Ildstedets sosiale medier, nyhetsbrev og printet materiell. Jøtul AS er behandlingsansvarlig for bildene og videoene, og behandler dine personopplysninger som beskrevet nedenfor.

1. Informasjon vi samler inn, juridisk grunnlag

Ildstedet.no samler inn personopplysninger for kontaktmuligheter og eierskap til bildene/videoene. Personopplysninger er definert som all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar person.

All behandling av personopplysninger hos Jøtul AS utføres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

1.1 Personopplysninger for generelle forespørsler

Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger når du skriver under på avtalen om bruk av bilder og video for Ildstedet:

  • Navn
  • Adresse
  • E-postadresse

Det juridiske grunnlaget for behandling av disse personopplysningene er Personvernforordningen, artikkel 6.1, bokstav a.

2. Hvordan vi bruker de innsamlede personopplysningene

2.1 Personopplysninger samlet inn for underskrevet avtale om bruk av bilder og video for Ildstedet

Personopplysninger som er samlet inn for underskrevet avtale om bruk av bilder og video for Ildstedet brukes til:

  • Til å kontakte deg ang. bruk av bilder og video fra prosjektet.

Personopplysninger samlet inn for underskrevet avtale om bruk av bilder og video for Ildstedet blir lagret i opp til 10 år, om det ikke er gjort egne avtaler utover dette.

3. Databehandlere

Vi kan benytte eksterne databehandlere til å bistå oss i behandlingen av dine personopplysninger for skyløsninger og teknisk support. Jøtul AS forblir ansvarlig for slik bruk av databehandlere, og vi skal kun bruke databehandlere som tilfredsstiller våre krav til sikker behandling av personopplysninger, og som er kontraktsbundet til å  sikre overholdelse av gjeldende personvernlovgivning.

4. Hvem vi deler informasjon med

Personopplysninger som navn og by/tettsted samlet inn av oss kan brukes i tekst der det er avtalt.

5. Informasjonssikkerhet

Når du gir oss dine personopplysninger gjennom underskrevet avtale om bruk av bilder og videoer for Ildstedet, blir de lagret i vårt servermiljø som driftes av Nettmaker.

Nettmaker har inngått en databehandleravtale med Jøtul AS som spesifiserer datasikkerhet, driftsrutiner, tilgangsnivåer, backup-lagringstid og sletting av personopplysninger.

6. Dine rettigheter

Når du gir oss dine personopplysninger kan du kreve tilgang til disse personopplysningene og til informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan også kreve rettelse, sletting og begrensninger av behandlingen, og du kan få dine personopplysninger eksportert i et strukturert og vanlig brukt format.

Hvis vår behandling av personopplysninger er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandling basert på samtykket før det ble trukket tilbake.

Anmodninger med henvisning til ovennevnte rettigheter kan sendes til post@ildstedet.no.

Du kan sende en klage til din gjeldende personvernmyndighet hvis du mener at Jøtul AS ikke har handlet i samsvar med dine rettigheter som registrert person.

7. Endringer i disse personvernreglene

Jøtul AS forbeholder seg retten til å endre disse personvernreglene, og vil varsle deg om slike endringer før de trer i kraft.  Du samtykker i slike modifikasjoner eller endringer ved å fortsette å bruke tjenesten etter at slik informasjon har blitt gjort tilgjengelig for deg.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på våre nyheter, kampanjer og konkurranser. Du vil bli bedt om å bekrefte påmeldingen i en mail etter at du har registrert din e-post adresse.