Finn butikk
Inspirasjon

Trekkforhold ved fyring

Skorsteinens viktigste oppgave er å generere et sug som drar luft gjennom ildstedet og frakter røykgassene til et sikkert område, normalt over tak. Dette ”suget” kalles trekk. Trekken skapes ved at varm luft er lettere enn kald luft.

Hva er årsakene til god og dårlig trekk?

Så lenge luften inne i skorsteinen er varmere enn luften utendørs, vil det være trekk i den. Er temperaturen lavere inne i pipa vil luften kunne gå motsatt vei, såkalt nedslag. Dette kan skje ved store og raske temperatursvingninger i uteluften. Nedslag kan også skyldes spesielle vindforhold eller undertrykk i rommet ildstedet står i, og vil kunne forårsake røykutslag.

Røykutslag

Vi kaller det røykutslag når røyken kommer ut av ildstedet mens døren er åpen. Vanligvis vil det følge med litt røyk hvis man åpner ovnsdøren raskt, men det skal ikke fortsette å komme røyk ut i rommet hvis ildstedet er konstruert for å kunne fyres som åpen peis.

Røykutslag kan skyldes nedslag i skorsteinen eller undertrykk i rommet ildstedet står i, men kan også skyldes feil ved skorstein eller skorsteinstilknytning (røykrør, innmuringstuss). For små tverrsnitt vil ikke klare å transportere nok luft/røykgass, selv om trekken er god!

Ventilasjon

Når det brenner i ovnen, går det naturlig nok røyk og luft ut gjennom skorsteinen. Samme mengde luft som forsvinner ut må komme inn i rommet igjen. Ved å åpne lufteventiler i vegger og ved vinduer bør det komme nok luft inn til ildstedet. En egen friskluftstilkobling til ildstedet kan likevel anbefales for å unngå å få kalde luftstrømmer langs gulvet. Kanalen for uteluft kan ha spjeld som stenges når ildstedet ikke er i bruk, husk å åpne spjeldet når du skal tenne opp!

Hus med balansert ventilasjon bør alltid ha egen luftekanal til ildstedet for å unngå forstyrrelser i ventilasjonssystemet.

Har du kjøkkenventilator eller andre avtrekksvifter (f.eks. sentralstøvsuger) i bruk samtidig som du fyrer i ovnen, blir det lett røyklukt i huset. Setter du et vindu eller en utgangsdør på gløtt mens disse brukes bør røyklukten kunne unngås.

Kondens

Kondensering i skorsteinen kan føre til forvitring av både teglstein og mørtel. Fyres det med svovelholdig brensel, kull eller olje blir kondensvannet surt. Kondensvannet tærer på mørtelen i skorsteiner av tegl, og kan gjøre den utett. Det er derfor viktig at man kontrollerer at skorsteinen er egnet og dimensjonert for det ildstedet som installeres.

Jøtul stålpipe rund pipehatt
Man kan velge mellom rundt eller firkantet takbeslag, og utvalgte farger. Rund pipehatt blir ofte brukt i områder med mye snø.

Pipehatter

Har du problemer med trekken i skorsteinen kan en pipehatt være en god løsning. Det fins flere typer pipehatter med forskjellige funksjoner, noen er enkle og skal primært hindre nedbør og vind fra å slå ned i skorsteinen, andre skal i tillegg forsterke trekken ved å dreie med vindretningen og generere undertrykk. De mest avanserte har elektrisk drevet vifte og lager en kraftig trekk.

Er du i tvil om din skorstein er i god stand eller dimensjonert rett? Kontakt oss.

Forespørsel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på våre nyheter, kampanjer og konkurranser. Du vil bli bedt om å bekrefte påmeldingen i en mail etter at du har registrert din e-post adresse.